top of page

พนักงานที่มีสุขภาพดีคือพนักงานที่มีความสุข


ห้องฟิตเนสภายในองค์กร เพื่อสุขภาพของพนักงาน การออกแบบห้องออกกำลัง สร้างห้องฟิตเนส
พนักงานที่มีสุขภาพดีคือพนักงานที่มีความสุข
นายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ย่อมรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงาน

สิทธิพิเศษที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ต้องมี ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานได้เพิ่มขึ้นในหมู่องค์กรที่ต้องการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยพื้นที่ที่กำหนดสำหรับบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นไปที่สุขภาพ เพื่อเติมพลังหรือหลีกหนีจากความเครียดในชีวิตการทำงาน และข้อเสนอดังกล่าวนี้ มักมีมูลค่าสูงกว่าเงินเดือน ไม่ใช่แค่ด้านพนักงานเท่านั้น แต่ยังสร้างสุขภาพที่ดีขององค์กรได้

การศึกษาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งทบทวนการศึกษา 36 โครงการเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพขององค์กรพบว่าสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการสร้างสุขภาพดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาดงานของบริษัทลดลงประมาณ 2.73 ดอลลาร์


นอกจากนั้น การสร้างสิ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมยังสามารถลดระดับการเลิกจ้างพนักงานได้ และมีหลายวิธีที่บริษัทต่างๆ สามารถช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หลายๆ บริษัทได้คิดนอกเหนือจากการนั่งทำงานที่โต๊ะทำงาน ได้เริ่มนำการจัดการงานที่ยืดหยุ่นมาใช้ เช่น การทำงานจากที่บ้าน หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานให้เหมือนบ้านหรือโรงแรม สถานที่พักผ่อนและการใช้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น

ความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรแบบ win-win ในสถานที่ทำงาน ซึ่งพนักงานที่มีสุขภาพดี จะมีความสุขมากขึ้น และพนักงานที่มีความสุขจะมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่สุขภาพทางการเงินขององค์กร

เมื่อรวมการนำการฝึกออกกำลังกายและการฝึกสมาธิมาใช้ในการทำงานจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โรคทั่วไปหลายอย่างที่ผู้คนประสบในที่ทำงาน เช่น โรคเส้นประสาทกดทับเส้นประสาท อาการปวดตะโพก ปวดหลังส่วนล่าง ปวดคอ ไหล่ สะโพก ปวดเข่า หรือปวดเท้าสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายเฉพาะอย่าง บ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคืออาการปวดกล้ามเนื้อใกล้กับข้อต่อที่กล้ามเนื้อยึดติด เมื่อกล้ามเนื้อเริ่มสูญเสียความสามารถในการหดตัวบริเวณที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เกี่ยวข้อง เริ่มรับความเครียดมากเกินไป หากกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเหมาะสม ความเครียดจะกระจายไปทั่วกล้ามเนื้อทั้งหมด กล้ามเนื้อที่หย่อนสมรรถภาพจะไม่สามารถกระจายความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ

พนักงานที่ปวดเมื่อยจะมีคุณภาพในการทำงานลดลง ดังนั้น บริษัทที่มีโปรแกรมการออกกำลังกายขององค์กร จะช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพเสื่อมและอาการปวดที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้สุขภาพพนักงานดีขึ้น ลดการป่วย การลาป่วยและการขาดงาน


ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานในองค์กร

ผู้นำที่ดี + ทีมที่ดี = องค์กรที่ดี


การพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสุขภาพที่ดี และความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมและความสนิทสนมกันระหว่างทีม ห้องออกกำลังกายในที่ทำงานสามารถเป็นทรัพย์สินที่มีประสิทธิผลสำหรับพนักงานของคุณ และเมื่อธุรกิจมุ่งมั่นที่จะติดตั้งศูนย์ออกกำลังกายขององค์กร พวกเขากำลังสื่อสารในองค์กรและนอกองค์กรเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพของพนักงาน ซึ่งสิ่งที่ได้เชิงบวกนั้นมากกว่าผลกำไร

สุขภาพคือสิ่งที่จะสร้างความสุขอย่างแท้จริง เมื่อบริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นยอดเยี่ยมมากขึ้น และได้พนักงานที่ประสบความสำเร็จอย่างที่นายจ้างคาดหวัง


สร้างสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน ด้วยการจัดโซนสำหรับการออกกำลังกาย

Play Strong มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับสุขภาพขององค์กรและบุคคลอย่างยิ่ง เราจึงให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันกับองค์กร เพื่อออกแบบศูนย์สุขภาพทุกขนาดในองค์ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนและแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาไปถึงความสำเร็จที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา


Kommentare


bottom of page